Introductie ArcGIS Online voor lerarenopleiders

In deze workshop kijken we naar de mogelijkheden van dit product, en hoe ArcGIS Online geïntegreerd kan worden in de lerarenopleiding Aardrijkskunde.

Allereerst worden de praktische opdrachten doorgenomen, die u met studenten van de lerarenopleiding (of leerlingen in het Voortgezet Onderwijs) kunt uitvoeren. Voor deze praktische opdrachten kunt u kiezen uit de volgende thema’s:
• diversiteit in steden
• bevolkingsontwikkeling
• leefbaarheid
• waterbeheer
• systeem aarde
• het Nederlands landschap

In deze praktische opdrachten maken studenten zelf kaarten op basis van CBS-gegevens of andere geprepareerde gegevens, of op basis van gegevens die ze met de Collector App op hun smartphone in het veld hebben verzameld. Vervolgens ontdekt u hoe u zelf de praktische opdrachten kunt opzetten en wat daar voor nodig is. Er is aandacht voor de techniek, maar ook voor de didactiek en de praktische aspecten van het integreren van ArcGIS online in de lerarenopleiding.  

Leerdoelen
Tijdens de workshop leert u:
• snel en eenvoudig webmaps en WebGIS-applicaties maken op basis van CBS data of andere geprepareerde data, of op basis van zelf verzamelde gegevens. 
• het ArcGIS Online portaal inrichten, zodat u praktische opdrachten op kunt zetten voor uw studenten en/of leerlingen.
• wat de laatste theoretische en praktische inzichten zijn over het wat, waarom en hoe van GIS in het voortgezet onderwijs.
• hoe ArcGIS Online en andere GIS-applicaties te integreren zijn in de leerlijn vakdidactiek op de lerarenopleiding (o.a. met het TPACK raamwerk).
• hoe middelbare scholen en hogescholen een licentie op ArcGIS online kunnen nemen.

Indien het past in het interactieve programma dan is er aandacht voor:
• Storymaps : dit zijn WebGIS-applicaties waarmee u verhalen kunt vertellen.
• Collector for ArcGIS app: hiermee kunnen studenten gegevens verzamelen in het veld. 

Leervormen

Klassikaal

Duur

1 dagen

Niveau

Basistraining

Vereiste voorkennis

Een algemeen begrip van Geografische Informatie Systemen | Affiniteit met Geo-ICT | Enige ervaring met een smartphone en tablet is aanbevolen.

Prijs

€ 190,- per deelnemer.