Introductie ArcGIS voor op School

In deze workshop kijken we naar de mogelijkheden hoe ArcGIS Online geïntegreerd kan worden in het voortgezet onderwijs.

ArcGIS Online is het online GIS-programma van Esri waarmee u data kunt zoeken, verzamelen en toevoegen en waarmee u vervolgens deze data kunt visualiseren, analyseren en presenteren. In deze cursus is er aandacht voor de techniek, maar ook voor de didactiek en de praktische aspecten van het integreren van ArcGIS Online in uw onderwijs.

Inhoud
De cursus bestaat uit praktische opdrachten waarmee u het gebruik van ArcGIS Online binnen uw onderwijs eigen maakt. De cursus start met de achtergrond van wat een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is en waar en voor welke functies een GIS gebruikt wordt. 

Deze kennis van een GIS wordt verder uitgebouwd in verschillende, op het onderwijs gerichte, opdrachten. In deze praktische opdrachten maakt u zelf kaarten op basis van CBS-gegevens of andere geprepareerde gegevens, of op basis van gegevens die u met uw smartphone in het veld heeft verzameld.

De cyclus die u hierbij doorloopt bestaat uit:
  • Data verzamelen / zoeken en data toevoegen
  • Visualiseren en analyseren (een online kaart maken)
  • Presenteren (een WebGIS-app / StoryMap maken)

Leerdoelen
Na deze workshop kunt u:
  • Beschrijven hoe GIS in verschillende organisaties gebruikt wordt
  • Snel en eenvoudig online kaarten en WebGIS-apps maken op basis van CBS data of andere geprepareerde data, of op basis van zelf verzamelde gegevens.
  • Het ArcGIS Online portaal verder inrichten, zodat u praktische opdrachten op kunt zetten voor uw studenten en/of leerlingen
  • Digitaal veldwerk organiseren en de verzamelde data visualiseren en delen met uw leerlingen, collega’s en andere geïnteresseerden

Indien het past in het interactieve programma dan is er aandacht voor:
  • Live veldwerkresultaten visualiseren in een dashboard
  • Geografische analyses doen in ArcGIS Online


Leervormen

Klassikaal

Duur

1 dagen

Niveau

Basistraining

Vereiste voorkennis

Een algemeen begrip van Geografische Informatie Systemen | Affiniteit met Geo-ICT | Enige ervaring met een smartphone en tablet is aanbevolen.

Prijs

€ 190,- per deelnemer.