Introductie ArcGIS Workflow Manager

In deze training leert u hoe u ArcGIS Workflow Manager kunt configureren om GIS- en niet-GIS-werkzaamheden te automatiseren en te vereenvoudigen.

De training bereidt u voor op het implementeren van gestandaardiseerde, gecentraliseerde en herhaalbare workflows binnen uw organisatie om de efficiëntie van bedrijfsprocessen en gegevensproductie te verhogen.

Wanneer u deze training gevolgd heeft kunt u:

 • De database, systeemtabellen en het veiligheidsmodel instellen
 • Jobs aanmaken, workflows uitvoeren en de job status beheren in ArcMap of ArcGIS Pro
 • Uw bedrijfsprocessen modelleren met ArcGIS Workflow Manager
 • ArcGIS Workflow Manager services en web viewers publiceren

De volgende onderwerpen/werkzaamheden komen tijdens de training aan bod:
 • Bevragen, aanmaken, toewijzen, en lokaliseren van jobs
 • Aanpassen eigenschappen en attributen van jobs
 • Het traceren van de job status
 • Uitvoeren van de workflows
 • Traceren van de modificatiegeschiedenis van een feature
 • De architectuur van de ArcGIS Workflow Manager kunnen omschrijven
 • Installeren van de ArcGIS Workflow Manager
 • Omschrijven en inrichten van de database en zijn systeemtabellen
 • Begrijpen en inrichten van de ArcGIS Workflow Manager beveiligingsmodel

De trainingsdagen zijn aaneengesloten. Wanneer de datum anders is, wordt dit vermeld.

Leervormen

Klassikaal

Duur

2 dagen

Niveau

Gevorderd

Vereiste voorkennis

De training 'Gebruik van ArcGIS Pro'

Prijs

€ 1250,-