Introductie GeoWeb-workflows

In GeoWeb is het mogelijk om werkprocessen van eindgebruikers te automatiseren via de workflowtechnologie. Deze training is gebaseerd op de nieuwe generatie workflow-technologie Workflow 5.

Workflows helpen de eindgebruiker stap voor stap om op een eenvoudige manier, complexere of repeterende handelingen uit te voeren. Ingewikkelde locatieanalyses, speciale processtappen bij het inventariseren/inspecteren, input verzamelen t.b.v. ingewikkelde berekeningen die op de achtergrond uitgevoerd worden, worden op deze manier beschikbaar gesteld. Workflow 5 is een nieuwe technologie, waarmee het mogelijk is om via de Workflow Designer in de browser workflows te maken op basis van bijna 200 voorgedefinieerde activiteiten. 

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:
  • Introductie Workflow 5
  • Ontwerpen, bouwen, uitvoeren en testen van een workflow
  • Weergeven van een ArcGIS FeatureSet
  • Gebruik van uitvoer van activiteiten in expressies
  • Configureren van een formulier
  • Gebruiken van formulier events
  • Gegevens ophalen uit GeoWeb

De kracht van Workflows
Als de worksflows in het portaal opgeslagen zijn, kunnen ze vanuit daar eenvoudig gedeeld worden met inidividuen, groepen of organisaties. Vervolgens kunnen zij deze workflows gebruiken in GeoWeb of de Web AppBuilder.

Deze training wordt verzorgd in samenwerking met Sweco.

Leervormen

Klassikaal

Duur

2 dagen

Niveau

Basistraining

Vereiste voorkennis

De training 'Gebruik en beheer van GeoWeb', aanbevolen is de training 'Introductie ArcGIS Server: delen op het web'

Prijs

€ 1.080,-