Disclaimer mailings

Disclaimer

Dit e-mailbericht en eventuele bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Het is niet toegestaan om de informatie uit deze e-mail zonder toestemming van de afzender verder te verspreiden. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.

Mailings die via onze e-mailtool MailPlus worden verstuurd, hebben de volgende linkopbouw: mailplus.esri.nl/een-aantal-cijfers/en-letters. Zo weet u of de e-mail afkomstig is van Esri Nederland. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op links in e-mail die u binnen krijgt.  

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Esri Nederland B.V. zijn de Algemene Voorwaarden Esri Nederland van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe. Esri Nederland B.V. aanvaardt enkel schriftelijk aangegane verbintenissen, waarbij e-mail berichten als louter informatief worden aangemerkt.

Laatst bijgewerkt: januari 2015

Let's talk Dynamics CRM

X
Please complete the highlighted item(s) to continue.
First Name
Last Name
Email
Phone Number
Company Name
City
Country
State
Zip
1 of 2
Your Industry
Your Role
What are your Location Analytics questions?(Optional)
2 of 2
X