Beheer ArcGIS Online

Als het ArcGIS Online-portaal eenmaal is ingericht, geconfigureerd en in gebruik genomen, wordt beheer heel belangrijk. Gedegen beheer zorgt voor een veilige, georganiseerde, schone en vooruitstrevende omgeving voor het samenwerken met geografische informatie. Als meer medewerkers informatie bewerken en delen binnen het portaal wordt orde houden een grotere uitdaging. Zonder beheer is de kans groot dat de juiste gegevens moeilijk vindbaar worden en dat er besluiten worden genomen op basis van verouderde gegevens. Om de kracht van ArcGIS Online optimaal te benutten zijn de onderstaande taken essentieel. 


User management

User management helpt u bij het veilig samenwerken en correct delen van informatie binnen en buiten het ArcGIS Online-portaal. Het aansluiten van het user management op het gebruik en de organisatie maakt het voor alle betrokkenen mogelijk transparant en logisch samen te werken binnen ArcGIS Online. Het opstellen van richtlijnen voor user management, het inrichten van groepen en rollen en het beheer zelf zijn hier onderdeel van. Om het beheer eenvoudiger te maken en tijd te besparen kunnen beheertaken geautomatiseerd worden.


Monitoring en trendanalyse

Wanneer uw gebruik van ArcGIS Online groeit, wordt de noodzaak om grip te houden op de inhoud van het ArcGIS Online-portaal steeds belangrijker. Er gaan steeds meer beheerszaken een rol spelen. Wat zijn de meest populaire items? Welke items dragen voornamelijk bij aan creditverbruik? Welke tags worden veel toegepast? Binnen welke groepen wordt veel gedeeld? U kunt een overzicht creëren en hulpmiddelen opzetten om trends te detecteren, zodat u doelgericht in kunt spelen op de trends.


Ontwikkeling van informatieproducten

Het samenbrengen van data uit verschillende bronnen en dit transformeren tot heldere informatie voor in een webmap of webapp is één van de vele mogelijkheden binnen ArcGIS Online. Bij de ontwikkeling van deze informatieproducten is een aantal vragen belangrijk. Welke vraag moet beantwoord worden met het informatieproduct? Wat zijn de benodigde bronnen? Wat is de doelgroep? En hoe zetten we de technologische mogelijkheden optimaal in?


Beheer van informatieproducten

Door vooraf de juiste keuze te maken en ervoor te zorgen dat uw informatieproduct goed wordt beheerd, kunt u uw informatieproduct hergebruiken. De behoeften die worden ingevuld kunnen gedurende het gebruik veranderen. Versiebeheer, testprocedures en het overzicht houden op de afhankelijkheden spelen hier een grote rol. Het is belangrijk om het beheerproces voor informatieproducten goed op te zetten. Zo moet u keuzes maken voor test- en acceptatieprocessen en hoe u om wilt gaan met back-up en versiebeheer.


Curator-activiteiten

Om te borgen dat de juiste informatie op de juiste plek gevonden wordt, is het invullen van een curator-rol een belangrijke methode. Een curator houdt het overzicht in de kwaliteit van items, hun afhankelijkheden en de manier waarop deze gedeeld worden. Het gebruik van ArcGIS Online en de curator-activiteiten moeten goed op elkaar aansluiten. Een aantal taken van de curator kunnen worden geautomatiseerd met behulp van tools.


Esri Nederland heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het beheren van ArcGIS Online-portalen. Wij geven u graag advies over de beheertaken.