Kenmerken

Share Smart 3D City Scenes

3D-cityscenes delen

Esri CityEngine-scenes kunt u direct online publiceren om zo 3D-modellen, analyseresultaten of ontwerp-alternatieven te delen met wie u wilt.

Easy-To-Use Editing Tools

Eenvoudige editing tools

De gebruiksvriendelijke editfuncties van Esri CityEngine kunt u gebruiken voor het maken van snelle schetsen van 3D-modellen.

Facade Texturing

Toevoegen van geveltexturen

In Esri CityEngine kunt u met intuïtieve en effectieve tools geveltexturen toepassen, inclusief perspectiefcorrecties.

Instant Report Generation

Realtime rapportages over het ontwerp

Om verschillende ontwerpscenario’s met elkaar te vergelijken, kunnen realtime rapportages van bijvoorbeeld vloeroppervlakte en dichtheid worden berekend voor de gegenereerde modellen.

Visualize 3D Zoning Rules

Bestemmingsplannen in 3D visualiseren

Met behulp van Esri CityEngine-regels kunt u regelgeving, zoals die van toepassing is op bestemmingsplannen, omgezetten in 3D-geometrie. Dit laat u precies zien wat er wel en niet mogelijk is.

Integrated with ArcGIS

Onderdeel van het ArcGIS-platform

Esri CityEngine biedt volledige ondersteuning voor file geodatabases (inclusief multipatches met texturen en relationship classes) en shapefiles. Dit maakt het eenvoudig om geo-data te importeren en te exporteren.

Herontwikkeling Philadelphia

Herontwikkelingsscenario; fictief voorbeeld van de ontwikkeling van een gebied in de stad Philadelphia.

3D TOP10NL

Een 3D-simulatie van de windmolens in Valkenburg.

Desert City

Simulatieomgeving van een fictieve stad in het Midden-Oosten op basis van GIS-data.

Testcentrum windturbines

Een 3D-simulatie van het ECN Testcentrum Offshore Windturbines in Groningen.