Oplossingen

Praktische toepassingen.

ArcGIS-oplossingen bieden praktische GIS-toepassingen specifiek voor de Nederlandse markt. Deze producten vormen een doelgerichte aanvulling op het standaard ArcGIS-platform.


GeoWeb 

Bij veel vraagstukken heeft de locatie en zijn omgeving invloed. Dit zijn vragen over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de grond, kabels en leidingen, verontreiniging en overstromingsgevoeligheid. Met GeoWeb haalt u een krachtige applicatie in huis waarmee alle informatie in de juiste context kan worden beoordeeld. Eenvoudige, maar krachtige functies ondersteunen dit proces.  Lees meer over GeoWeb


GeoBGT

Het opbouwen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het voldoen aan de vereiste kwaliteit en uitwisselen met andere partijen vereist de juiste kennis en passende software. GeoBGT biedt u een passende oplossing voor alles wat de BGT aangaat: van initiële levering tot het inregelen van het beheer en managen van de werkvoorraad. GeoBGT is gecertificeerd voor het niveau ‘Uitgebreid’. Dit bewijst dat deze oplossing geschikt is voor het leveren en inlezen van mutatieberichten van de SVB-LV BGT. Lees meer over GeoBGTGeoBasis

Wilt u effectief uw basisregistratie- en kerngegevens presenteren en gebruiken? Gebruik dan GeoBasis, een geografisch gegevensmagazijn dat u allerlei analysemogelijkheden biedt en uw interne of externe ArcGIS-infrastructuur veel ontsluitingsmogelijkheden geeft. Lees meer over GeoBasis


GEONIS

Het werken met geo-informatie bestaat uit het inwinnen, beheren, analyseren, publiceren en delen. Met ArcGIS kunt u deze werkzaamheden al goed uitvoeren, maar GEONIS maakt dit nog eenvoudiger. GEONIS stelt u in staat om werkzaamheden vooraf als workflow beschikbaar te stellen, met de intelligentie die wordt verlangd binnen een specifieke discipline. Dit zorgt voor een verhoging van de productiviteit en kwaliteit van de informatie. Lees meer over GEONISGEONIS Blaeu

GEONIS Blaeu biedt waterschappen een oplossing waar het werkproces centraal staat. In deze omgeving worden de belangrijkste werkprocessen van waterschappen ondersteund. Denk aan het watersysteembeheer, keringenbeheer, het beheer van de afvalwaterketen (persleidingen en rioleringsgebieden) en de schouw. Lees meer over GEONIS Blaeu


Bekijk ook BAG Geocoder, GeoSticker, GeoWkpb en GeoTopo