Overige oplossingen

BAG Geocoder

Met de BAG Geocoder kunt u Nederlandse adressen eenvoudig op de kaart zetten. De BAG Geocoder gebruikt u bij het zoeken naar locaties of als batch-geocoder om een lijst van adressen in één keer om te zetten naar x en y-coördinaten.
De BAG Geocoder is volledig gebaseerd op gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en biedt ondersteuning voor adressen, straatnamen, postcodes en woonplaatsen in Nederland. Het product is beschikbaar met coördinaten in het Rijksdriehoekstelsel én WGS84.


GeoWkpb

Met de invoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) kan iedereen op een eenvoudige manier informatie verkrijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment.
GeoWkpb is de oplossing om publiekrechtelijke beperkingen die door de gemeente zijn opgelegd (zoals Wet voorkeursrecht gemeenten of gemeentelijke monumenten) geografisch te beheren. Ook verzorgt de applicatie de uitwisseling met de Landelijke Voorziening Wkpb.


GeoSticker

Met GeoSticker kunt u eenvoudig metadata aanmaken en beheren volgens de laatste Nederlandse metadata-standaard. Zo wordt een deel van de metadata automatisch op basis van de data gegenereerd en bijgewerkt. Dit levert een flinke tijdsbesparing op en voorkomt fouten. Het invullen van de overige metadata-elementen wordt in GeoSticker eenvoudig gemaakt door het gebruik van keuzelijsten, ‘check boxes’ en standaardwaarden.


GeoTopo

GeoTopo vormt een complete inwinningsapplicatie voor IMGeo. Het biedt zowel zelf-muterende bronhouders van de BGT als landmeetkundige bureaus een gebruiksvriendelijke en volledig in te richten oplossing. U kunt met GeoTopo op een GIS-gerichte manier grootschalige topografische gegevens op basis van het IMGeo-informatiemodel inwinnen en beheren. Binnen ArcGIS kunnen zowel terrestrisch (in combinatie met Leica’s Mobile MatriX) als op basis van beeldmateriaal (stereo-luchtfoto’s of cyclorama’s) gegevens worden ingewonnen en bijgehouden. GeoTopo is een gezamenlijke ontwikkeling van Esri Nederland en MUG Ingenieursbureau.