Sluit aan op landelijke voorzieningen

U kunt de basisregistraties koppelen aan eigen kern-, en procesregistraties. De basisregistraties kunnen vanuit de landelijke voorziening in een centraal systeem worden geladen en van daaruit als services verder gedistribueerd worden.


Maak gebruik van standaard ArcGIS-applicaties

Met ArcGIS voor Basisregistraties beschikt u over geografische contentservices die standaard onderdeel uitmaken van het ArcGIS-platform en vanuit de cloud geserveerd worden, waaronder de BAG, de BRT, luchtfoto’s, het Actueel Hoogtebestand Nederland en alle PDOK-services. Hiermee kunt uw hele organisatie direct gebruik maken van ruimtelijke informatie.Sla data op in één gegevensmagazijn

Met het gegevensmagazijn kunt u gegevens beschikbaar stellen aan uw burgers, bedrijven en instellingen. ArcGIS voor Basisregistraties zorgt voor geautomatiseerde en veilig vullen van het gegevensmagazijn. Zo beschikken organisaties over dezelfde, actuele informatie.


Integreer uw huidige werkprocessen en applicaties

Als bronhouder of afnemer staat u voor de uitdaging om de basisregistraties op de juiste manier te integreren in de werkprocessen. De interne implementatie moet daarom zorgvuldig en beheerst worden uitgevoerd. ArcGIS voor Basisregistraties helpt u hierbij.


Gebruik een centraal knooppunt binnen samenwerkingsverbanden

Eén organisatie kan als knooppunt fungeren voor een samenwerkingsverband. Via het knooppunt zijn alle organisaties in het samenwerkingsverband dan toch volgens de standaarden aangesloten op de landelijke registraties.