Omgevingsmanagement

Een bouwproject staat in een omgeving: bewoners, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincie hebben met uw projecten te maken. Omgevingsmanagement, geleid door u als opdrachtgever of opdrachtnemer, zorgt ervoor dat het werk met zo min mogelijk overlast verloopt. Het ArcGIS-platform maakt het u eenvoudig om via de kaart de actuele situatie te communiceren naar de betrokkenen, zodat iedereen precies weet wat en waar er iets gebeurt. Bewoners kunnen dan rekening houden met de verkeershinder of geluidsoverlast en hebben dan meer begrip voor het project waar u aan werkt.