Energietransport

Transport is één van de belangrijkste pijlers in de Nederlandse energiesector. De Autoriteit Consument en Markt eist daarom als toezichthouder op regelmatige basis rapportages over netuitbreidingen, beschikbare capaciteit en opgetreden storingen. Daarom moet u dus aandacht hebben voor toekomstvaste elektriciteit-, gas- en warmtenetten. Netwerken moeten bijvoorbeeld steeds slimmer worden door toenemende vraag naar energie en innovaties op gebied van vervoer. De verschuiving naar decentrale opwekking zorgt ook voor uitdagingen in het netwerk. Een robuust GIS-platform met taakgerichte applicaties helpt in het begrijpen van veel vraagstukken en het komen tot de juiste beslissingen, bijvoorbeeld door uitval te kunnen managen en te voorkomen.