Inzicht in de openbare ruimte.

Burgers willen graag wonen in een leefomgeving die schoon, veilig en prettig is. De gemeente heeft daarom als taak de openbare ruimte op orde te houden. Om efficiënt om te gaan met wegen, groen, riolering, water, openbare verlichting en gebouwen is het nodig dat u de verschillende taken goed op elkaar afstemt. Met ArcGIS houdt u overzicht op de openbare ruimte. Het geeft antwoord op de vraag: wat beheer ik waar?

Voordelen

Overzicht

ArcGIS biedt de mogelijkheid om de objecten, maar ook de overlap en de verschillen tussen de beheerregistraties snel en eenvoudig in kaart te brengen.

Voorbereid op toekomst

U kunt de groenstructuur vergelijken met de daadwerkelijke beheerobjecten, of een gebiedsgerichte meerjarenplanning over alle disciplines heen maken en deze vertalen naar inspecties en maatregelen.

Eenduidig

Via het ArcGIS-platform hebben beheerders, maar ook beleidsmedewerkers, managers en zelfs burgers direct de beschikking over informatie.

Ervaringen

ArcGIS-platform helpt Arnhem bij integraal beheer openbare ruimte

Voor het beheren van de openbare ruimte hanteerde de gemeente Arnhem in het verleden verschillende beheersystemen. De gemeente was op zoek naar één centraal systeem dat het assetmanagement in brede zin ondersteunt. Dit maakte een integraal (geografisch) beleid mogelijk. José de la Cotera, informatiebeheerder van het ‘Product Groen, Bomen & Spelen’ vertelt hoe ArcGIS hun wens realiseerde. “Het bespaart ons tijd en geld en ook de communicatie en het samenwerken gaat nu veel effectiever.”
Lees meer

Op pad met…. Martijn Pellegrom van de gemeente Wageningen

Hoe wordt GIS binnen organisaties ingezet? Dat bekijken we via deze rubriek. Deze keer gaan we op pad met Martijn Pellegrom, geo-informatie adviseur bij de gemeente Wageningen. In 4 vragen deelt hij zijn ervaringen op het signaalafhandeling-systeem én geeft hij tips aan andere gemeenten. “Het voordeel van de locatie-aanpak is dat we nu meldingen integraal met projecten kunnen oppakken. Veel efficiënter.”!

Oplossingen

Signaalafhandeling-systeem

Gemeenten krijgen vanuit allerlei hoeken signalen over het grondgebied. Het is steeds lastiger om het overzicht te bewaren. Signalen vanuit het zaaksysteem, terugmeldingen over basisregistraties, bouw gereed meldingen, besteks-meldingen, meldingen vanuit www.verbeterdekaart.nl, meldingen via www.verbeterdebuurt.nl, via interne e-mails, via andere systemen, via Twitter en alles komt op een andere manier binnen. Alleen door ze op de kaart te plotten wordt er overzicht mogelijk. Kostenreductie bereik je door signalen te bundelen op basis van de locatie en door een standaard afhandeling van signalen in één systeem.

Meer informatie

ArcGIS-platform

ArcGIS is een platform. Alle gegevens die zijn ingevoerd in de ArcGIS-apps - of dit nu via het web, desktop of een smartphone of tablet is gedaan - zijn voor elke andere applicatie van het ArcGIS-platform benaderbaar (mits de rechten zijn ingesteld). Met ArcGIS voor Asset management neemt u snellere en betere beslissingen. Hierdoor bespaart u kosten, verhoogt u de prestaties en verlaagt u de risico’s – op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Lees meer over het ArcGIS-platform