Open data

Open data is de brandstof voor economische bedrijvigheid. Goede en toegankelijke informatievoorziening biedt uitstekende kansen voor innovatie door bedrijven. Ministeries beschikken over data die voor veel bedrijven relevant is. Het ArcGIS-platform is bij uitstek geschikt om deze data beschikbaar te stellen als open data met ArcGIS Open Data.