Omgevingsdienstenviewer

Omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincies op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) taken op het gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving. Door het bundelen en delen van kennis en kunde zijn zij in staat de kwaliteit van de uitvoering van deze taken tegen economische en maatschappelijk aanvaardbare kosten te verhogen. Het bewaken en bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving, waarin mensen goed kunnen wonen, werken en leven staat bij de omgevingsdiensten centraal. Met de kosteloze viewer in de volgende link kunt u als omgevingsdienst nu informatie bekijken om betere inzichten te krijgen. Wilt u meer informatie over de viewer stuur dan een e-mail naar contact@esri.nl. De viewer kunt u hier vinden.