Samenwerken

Op meerdere fronten neemt het belang om samen te werken toe; zowel binnen als buiten de omgevingsdiensten. Binnen uw organisatie kan de juiste, gedeelde informatie het (VTH-)proces versnellen als deze door meerdere afdelingen en experts ‘samen’ doorlopen wordt. Hierbij geldt hoe kwalitatiever de data, hoe kwalitatiever de through-put. Buiten uw organisatie moet deze through-put ervoor zorgen dat de diverse opdrachtgevers (provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s en burgers) gezamenlijk kunnen zien en begrijpen wat dit proces inhoudt en de uitkomst voor hen betekent.