Areaal op orde

Een belangrijke uitdaging is om objecten op een kwalitatief goede manier te onderhouden om kosten te besparen. U zult dus slimme keuzes moeten maken in de beheer- en onderhoudsstrategie van uw provinciale beheerobjecten. Hiervoor is inzicht in, en overzicht op uw gebied van cruciaal belang. De handvatten voor een integrale blik op de kwaliteit van uw areaal en een analyse van toekomstige ontwikkelingen krijgt u via ArcGIS-platform.