Efficiency

Hoe staat het netwerk er op dit moment voor? Zijn er relaties, patronen en trends te herkennen? Met meer inzicht kunt u de kwaliteit van het netwerk verbeteren en de service klaar maken voor de toekomst. U heeft de mogelijkheid om de Outside Plant te managen via het ArcGIS-platform door informatie op geografische wijze te benaderen, te bevragen, begrijpen en te interpreteren. Daarmee krijgt u meer inzicht in upsell-mogelijkheden per locatie of regio, levert u dit actueel inzicht op in storingen in het netwerk en impact op klanten en wordt de relatie tussen regionale blocked/dropped call ratio’s en lokale dekkingsgraad meer zichtbaar.