Distributie

Een kwalitatief goed net is een voorwaarde om drinkwater te transporteren en te kunnen leveren. Netwerken verouderen, maar vervanging en uitbreiding van delen van de infrastructuur vereisen grote investeringen. Het is dan ook handig om te weten waar en wanneer bedrijfsmiddelen vervangen moeten worden of waar capaciteitsproblemen zich gaan voordoen. Informatie uit inspecties, onderhoud, metingen en storingen aan het net die op een inzichtelijke wijze worden gepresenteerd, zijn input voor een goede asset managementstrategie.