Assetmanagement

Assetmanagement richt zich op het minimaliseren van kosten over de hele levensduur van assets, zonder ongewenste risico’s. Voor beheer en onderhoud van de infrastructuur zoals dijken, poldergemalen, sluizen en stuwen is het belangrijk te kunnen beschikken over actuele en nauwkeurige informatie over de assets. Met een Geografisch informatiesysteem kunnen de locatiegegevens en eigenschappen van de assets worden vastgelegd en beheerd in een digitaal model van de infrastructuur. Lees meer over assetmanagement.