Inspecteren

Waterschappen houden zich dagelijks bezig met de controle en regulering van de waterhuishouding van ons land. Daarbij moet u een breed scala van inspectie-, onderhouds- en beheertaken op u nemen. Op het gebied van waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, vaarwegen en wegbeheer wordt het maximaal mogelijke verwacht. Ondanks de beperkte budgetten moet de doelstelling gehaald worden. ArcGIS kan hier aan bijdragen door de actuele gegevens op elk device, altijd en overal beschikbaar te maken voor de inspecteurs en de mensen op kantoor.