Meer artikelen

StoryMap Apps in de praktijk

Overal om ons heen zijn assets die de samenleving op belangrijke onderdelen dienen, zoals dagelijks vervoer, elektriciteit- en drinkwatervoorziening. Met ArcGIS voor Assetmanagement integreert u, uw informatie over alle assets op basis van geografie en neemt u dus snellere en betere beslissingen. Benieuwd hoe ArcGIS wordt ingezet bij verschillende bedrijven? Bekijk dan de StoryMap Apps in de praktijk. Bekijk de StoryMap

StoryMap integratie met andere systemen

Benieuwd hoe het Waterbedrijf Groningen, Waterschap Rijn en IJssel en Schiphol gebruik maken van ArcGIS bij het registreren van hun assets? Bekijk dan de StoryMap ArcGIS voor Assetmanagement. Bekijk de StoryMap

Toetsing van waterkeringen inzichtelijk maken met StoryMaps

De watersector is complex. Er zijn veel partijen betrokken en er spelen actuele onderwerpen die vragen om heldere communicatietools. Mark Broos, adviseur van het Waterschap Hollands Noorderkwartier, en Job Nijman, adviseur van KYL, illustreerden tijdens de Esri GIS Conferentie in een presentatie hoe StoryMaps hierbij kunnen helpen, met het toetsen van waterkeringen als voorbeeld.

Bij Hoogheemraadschap Rijnland vinden ze een app heel normaal

Iedereen kent ze wel: de nostalgische blauwe peilschalen, die de waterstand aangeven ten opzichte van het NAP. Met regelmaat wordt de hoogte van het water geregistreerd om het peil te beheren. Dit peilbeheer zorgt voor waterveiligheid. Het waterschap kan met de gegevens over waterhoogte haar
gemalen, stuwen, inlaten, duikers en peilbuizen goed bedienen. Lees meer

Vergunningen waterschap Rijn en Ijssel op een nieuwe kaart

De meeste medewerkers van een waterschap werken in het werkgebied en niet op het centrale kantoor. Door het Web GIS blijft iedereen, buiten of binnen, de meest recente kaarten gebruiken. Zo ook bij waterschap Rijn en IJssel. Dit waterschap gaat alleen nog een stap verder. Binnen het vergunningverleningsproces worden ook de vergunningen die in SharePoint staan opgeslagen via de kaart opgevraagd. Lees meer

Visie ArcGIS voor Assetmanagement

Een van de basisvoorwaarden van een gezonde samenleving en economie is de infrastructuur. De infrastructuur moet worden onderhouden en aangepast om in te spelen op veranderingen in de mobiliteit en het gebruik in onze leefomgeving. Lees onze visie over hoe ArcGIS kan ondersteunen in assetmanagementprocessen. Lees ArcGIS voor Assetmanagement-visie