Installatie- en Registratievragen


Installatie ArcGIS Desktop

Voor de installatie

Voordat je met de installatie kan beginnen, dienen de volgende zaken gecontroleerd te worden:

Tools/extensies/plug-ins
Indien er third party tools/extensies/plug-ins geïnstalleerd zijn, moeten deze verwijderd worden voordat ArcGIS verwijderd wordt. Neem contact op met de distributeur van de third party extensie of plug-in om na te vragen of de software ondersteund wordt in combinatie met de nieuwe versie van ArcGIS Desktop. Als dat zo is, kun je de tools/extensies/plug-ins na de installatie van ArcGIS opnieuw installeren. Daarna kan je ArcGIS extensies deïnstalleren en tot slot ArcGIS Desktop zelf. Het is erg belangrijk dat deze volgorde aangehouden wordt.

Downloaden

 1. Log in op my.esri.com
 2. Ga naar My Organizations > Downloads en kies de versie die je wilt downloaden (bijvoorbeeld ArcGIS Desktop 10.6.1).
 3. Klik bij het juiste product op ‘View Downloads’.
 4. Kies op de pagina die nu opent voor Product Components
 5. Je krijgt nu een lijst met onderdelen te zien die je kan downloaden en installeren. Je mag alles downloaden, maar voor de meeste gebruikers zal dit niet nodig zijn. Download in ieder ArcGIS Desktop. Wordt gebruik gemaakt van een Concurrent Use licentie (licentiecode begint met EFL), dan moet ook de ArcGIS License Manager op een machine geïnstalleerd worden, meestal is dit op een licentie server. Daarna kan je zelf bepalen wat je nog meer wilt gebruiken. Je kan altijd op een later moment nog onderdelen toevoegen.
 6. Wanneer je op Download klikt, verschijnt er een pop-up scherm. Zorg dus dat pop-ups zijn toegestaan inde browser. Hieronder een weergave van de tekst in het Nederlands
 7. Je kan downloaden via de browser of via de Download Manager. Beide staat beschreven in het pop-up scherm. Kies de optie die de voorkeur heeft en wacht tot de download klaar is.

Installeren

 1. Zoek op je machine het gedownloade bestand op. Als je meer dan één bestand hebt gedownload, begin dan met ArcGIS Desktop. Nadat deze volledig geïnstalleerd is, kunnen indien gewenst, ook de andere onderdelen geïnstalleerd worden.
 2. Kies waar de installatiebestanden worden opgeslagen. Laat indien mogelijk de locatie staan die automatisch aangegeven wordt.
 3. Klik op Next, het bestand wordt nu uitgepakt.
 4. Wanneer dit gebeurd is, verschijnt onderstaand scherm. Controleer of het vinkje aanstaat bij “Launch the setup program.” en klik op Close.
 5. Het kan zijn dat je nu de melding krijgt met de vraag : Do you want to allow the following program to make changes tot his computer?”. Kies hier voor “Yes”. Deze melding is systeem afhankelijk en zal niet bij iedereen getoond worden.
 6. Het startscherm voor de installatie verschijnt. Lees de tekst goed door en klik daarna op Next
 7. Lees de master agreement door, selecteer “I accept the master agreement” en klik op Next.
 8. Laat in het volgende scherm de optie “Complete” geselecteerd staan en klik op Next.
 9. Er wordt nu gevraagd de map te kiezen waar het programma geïnstalleerd gaat worden. Ook hier raden we aan om, indien mogelijk, de aangegeven locatie te laten staan. Als het niet anders kan, kan de locatie via Change worden aangepast. Klik vervolgens op Next.
 10. Een soortgelijk verschijnt nu voor Python. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de vorige stap. Klik op Next.
 11. Op onderstaand scherm kan je ervoor kiezen om deel te nemen aan het Esri User Experience Improvement program. Wanneer hiervoor gekozen wordt, wordt informatie over crashes verstuurd naar Esri, zodat de data verzamelend worden ter verbetering van de software. Klik op Install.
 12. De installatie wordt nu uitgevoerd, dit kan enige tijd duren.
 13. Wanneer alles goed gegaan is, wordt de melding gegeven dat de installatie gelukt is. Klik op Finish.

Autoriseren

Nu wordt het scherm voor de autorisatie gegeven. Je kan hier de opties invullen die van toepassing zijn en de codes autoriseren. Hieronder wordt het scherm getoond zoals het er uit ziet wanneer het opkomt, vervolgens moet dus zelf de juiste licentie en opties gekozen worden. Mocht je meer hulp nodig hebben bij de autorisatie, kijk dan bij onze technische artikelen over autorisaties. Je kan de autorisatie ook op een later moment uitvoeren, in dat geval klik je in onderstaand scherm op Cancel. Klik hier om naar het overzicht van Installatie artikelen te gaan en het artikel over autoriseren te kiezen die van toepassing is.


Autorisatiehandleiding voor ArcGIS Desktop voor studenten, Personal Use-gebruikers en professionele Single Use-gebruikers

Mocht je geen of erg traag internet hebben, kijk dan bij ons artikel over Offline autorisatie hoe je het beste kan autoriseren.

Voor autoriseren met behulp van een provisioning file, zie het artikel over de Provisioning File.

(Studenten ontvangen in de meeste gevallen een licentiecode van hun docent. Deze code kan beginnen met ESU of EVA. Mocht de code niet werken, dan is deze al door een andere student in gebruik en kunnen ze bij de docent een nieuwe code krijgen. Vervolgens kunnen studenten beginnen bij punt 4.)

 1. Ga naar my.esri.com en log in.
 2. Ga naar My Organizations > Licensing > View Authorizations

 3. Klik op het product dat je wil autoriseren. Er verschijnt nu een licentiecode beginnend met ESU. Schrijf de code op of kopieer deze.
 4. Open de ArcGIS Administrator en ga naar het mapje Desktop. Kies aan de rechterkant de juiste Sinlge Use licentie. Voor studenten en Personal Use-gebruikers is dit "Advanced (ArcInfo) Single Use".

 5. Klik op Authorize Now…
 6. Kies de bovenste optie “I have installed my software and need to authorize it.” en klik op Next.

 7. Kies “Authorize with Esri now using the Internet”. Klik op Next.

 8. Vul de regels in met een sterretje ervoor en klik op Next.

 9. Kies uit de drop down-lijsten de opties die het meest van toepassing zijn en klik op Next.

 10. Vul de licentiecode in. Let erop dat er niet per ongeluk een spatie mee gekopieerd wordt of een typefout wordt gemaakt.

 11. Indien je ook extensies wilt autoriseren dan kan je dit hier doen door het vinkje om te zetten naar “I have authorization number(s) to authorize one or more extensions.”. Mocht de extensie die je hebt er niet bijstaan, dan kan je dubbelklikken in het vak onder Data Reviewer en de naam van je extensie invullen. In de tweede kolom kunnen de licentiecodes worden ingevoerd. Klik op Next. Als je geen extensies hebt kan het vinkje blijven staan bij “I do not want to authorize any extensions at this time” voordat je op Next klikt. Extensies kunnen ook altijd op een later moment nog geautoriseerd worden.

 12. Klik in het volgende scherm ook op Next.

 13. De autorisatie wordt nu uitgevoerd, dit kan even duren. De groene balk geeft de status aan.

 14. Klik wanneer de autorisatie afgerond is op Finish. Je keert nu terug naar de ArcGIS Administrator.
 15. Klik op het mapje Availability (onder Desktop) en controleer of je licentie er staat. In sommige gevallen is het nodig op Refresh te klikken.

Autoriseren ArcGIS Desktop Concurrent Use

Het autoriseren van Concurrent Use licenties gebeurt in de license manager. Deze staat meestal op een licentie server. Kijk hier voor informatie over het installeren van de license manager. Mocht je geen of erg traag internet hebben, kijk dan bij ons artikel over Offline autorisatie hoe je het beste kan autoriseren.

Voor autoriseren met behulp van een provisioning file, zie het artikel over de Provisioning File.

 1. Ga naar my.esri.com en log in.
 2. Ga naar My Organizations > Licensing > View Authorization

 3. Klik op het product dat je wil autoriseren. Er verschijnt nu een licentiecode beginnend met EFL. Schrijf de code op of kopieer deze.
 4. Open de ArcGIS License Server Administrator en controleer of de services gestart zijn (dan staat er onderin het scherm “License Server Status: RUNNING”).
 5. Ga naar het mapje Authorization.

 6. Klik op het drop down-pijltje bij Version en kies voor de juiste versie.
 7. Klik op Authorize Now…
 8. Kies voor “I need to authorize licenses on my license server.” en “ArcGIS Desktop”. Klik op Next.

 9. Kies “Authorize with Esri now using the Internet”. Klik op Next.

 10. Vul de regel met een sterretje ervoor in en klik op Next.

 11. Kies uit de dropdownlijsten de opties die het meest van toepassing zijn en klik op Next.

 12. Vul nu de juiste licentiecode(s) in het juiste vak in en vul het aantal licenties in.

 13. Indien je ook extensies wilt autoriseren dan kan je dit hier doen door het vinkje om te zetten naar “I have authorization number(s) to authorize one or more extensions.”. Mocht de extensie die je hebt er niet bijstaan, dan kan je dubbelklikken in het vak onder Data Reviewer en de naam van je extensie invullen. In de tweede kolom kunnen de licentiecodes worden ingevoerd. Klik op Next. (Als je geen extensies hebt kan het vinkje blijven staan bij “I do not want to authorize any extensions at this time.” voordat je op Next klikt.) Het is altijd mogelijk op een later moment nog extensies te autoriseren.

 14. De autorisatie wordt nu uitgevoerd, dit kan even duren. De balk geeft de status aan.

 15. Klik wanneer de autorisatie afgerond is op Finish. Je keert nu terug naar de ArcGIS License Server Administrator.
 16. Je krijgt nu de melding dat je licenties ingelezen worden.

 17. Ga vervolgens naar het mapje Availability, je krijgt nu hier de licenties te zien die geautoriseerd zijn. Het kan nodig zijn nog op Refresh te klikken.

Welke stappen moet ik nemen tijdens een offline autorisatie van ArcGIS Desktop 10?

Hieronder worden de stappen beschreven voor het offline autoriseren van de software.

Stap 1: Aanmaken .txt bestand

 1. Single Use:
  Ga naar: Start > programs > ArcGIS > ArcGIS Administrator. Ga naar het tabblad ‘Desktop’ en kies voor ‘Authorize Now..’. De Software Authorization Wizard wordt nu geopend.
 2. Concurrent Use:
  Ga naar: Start > programs > ArcGIS > License Manager > ArcGIS License Server Administrator. Ga naar het tabblad ‘Authorization’ en kies voor ‘Authorize Now..’. De Software Authorization wizard wordt nu geopend.

De volgende stappen zijn gelijk voor zowel Single Use-licenties als Concurrent Use-licenties.

Scherm 1: Kies voor optie 1 ‘I need to authorize licenses on my license server’, geef indien gevraagd ook aan dat eht om ArcGIS Desktop gaat.

NB: Dit is het scherm dat te zien is tijdens de autorisatie van een Concurrent Use-licentie. Het scherm van de Single Use autorisatie ziet er ongeveer hetzelfde uit alleen zonder de optie ‘Product to be Authorized’.

Scherm 2: Kies voor optie 2 ‘Authorize at Esri’s website or by email to receive your authorization file’.

Scherm 3: Vul je persoonlijke gegevens in indien deze nog niet staan ingevuld.

Scherm 4: Kies de juiste opties.

Scherm 5A: Dit is het veld voor Single Use-licenties. Hier moet je de autorisatiecode invullen zoals te zien in my.esri.com of in de e-mail verstuurd door Esri Nederland.

Scherm 5B: Dit scherm is voor Concurrent Use-licenties. Je moet hier de juiste codes en aantal licenties invullen zoals deze teruggevonden kunnen worden in my.esri.com of de ontvangen e-mail van Esri Nederland waarin de autorisatiecodes zijn gedistribueerd.

Scherm 6: Vul vervolgens de eventuele codes voor extensies in.

Scherm 7: Indien een evaluatie van een bepaalde extensie gewenst is, kan dit hier worden aangegeven.

Scherm 8: Op dit moment wordt er een txt-bestand aangemaakt. Sla deze op een locatie op waar je deze later terug kunt vinden. Dit bestand dient opgestuurd te worden naar Esri om zo het juiste autorisatie bestand te verkrijgen. Hernoem het bestand niet!

Stap 2: Opvragen autorisatiebestand

Nadat er een txt-bestand gegenereerd is, moet deze of verstuurd worden via e-mail naar authorize@esri.com of geupload worden op: https://my.esri.com/#/activations/secure-site. Op de website moet worden ingelogd door een gebruiker met licentie rechten op my.esri.com.Aangezien de eerder genoemde stappen worden uitgevoerd op de locatie zonder internet zal het txt-bestand overgeplaatst moeten worden naar een machine met internetverbinding. Het is hierbij van belang het originele txt-bestand niet te hernoemen. Na het aanvragen van een autorisatiebestand krijg je via de e-mail of via internet een bestand terug. Dit is respectievelijk een .respc voor Single Use of een .resps voor Concurrent Use. Dit bestand is nodig voor het verdere proces van de autorisatie. Sla dit bestand op een locatie op waar dit later gemakkelijk teruggevonden kan worden.

Open opnieuw de Software Authorization Wizard door op ‘Authorize now...’ te klikken.

Scherm 9: Kies voor optie 3 ‘I have received an authorization file from Esri and am now ready to finish the authorization process.’ Wijs de juiste locatie aan van het .resps/.respc bestand en klik ‘next’.

Scherm 10: De licentie wordt nu geactiveerd.

Deautorisatie

Het kan voorkomen dat een licentie verplaatst moet worden naar een andere machine. Om dit te bewerkstelligen zal eerst de huidige licentie moeten worden ‘losgekoppeld’ van de server/computer. Dit kun je doen door middel van een deautorisatie. Je kunt de deautorisatie starten door op hetzelfde tabblad waar ‘Authorize Now..’ staat op ‘Deauthorize’ te klikken. De Software Authorization Wizard wordt geopend. Bij Single Use licenties ga je in de ArcGIS Administrator naar Support Operations en klik je daar op Deauthorize… Hieronder zie je het startscherm dat je krijgt bij een Single Use deautorisatie.

Scherm 1: kies voor optie 2 ‘Deauthorize at Esri’s website or by e- mail to receive your deauthorization file’.

Scherm 2: Sla het txt-bestand op en verzend deze op een computer met internetaansluiting via e-mail of internet zoals te lezen valt in het txt-bestand zelf.

Nadat er een txt-bestand gegenereerd is, moet deze of verstuurd worden via e-mail naar authorize@esri.com of geupload worden op: https://my.esri.com/#/activations/secure-site. Op de website moet worden ingelogd door een gebruiker met licentie rechten op my.esri.com. Aangezien de eerder genoemde stappen worden uitgevoerd op de locatie zonder internet zal het txt-bestand overgeplaatst moeten worden naar een machine met internetverbinding. Het is hierbij van belang het originele txt-bestand niet te hernoemen. Na het aanvragen van een autorisatiebestand krijg je via de e-mail of via internet een bestand terug. Dit is respectievelijk een .respc voor Single Use of een .resps voor Concurrent Use. Dit bestand is nodig voor het verdere proces van de autorisatie. Sla dit bestand op een locatie op waar dit later gemakkelijk teruggevonden kan worden. Open opnieuw de Software Authorization Wizard door op ‘Authorize now...’ te klikken.

Klik opnieuw op deauthorize. De Software Authorization Wizard opent nu opnieuw. Verwijs vanuit de Software Authorization Wizard naar het zojuist ontvangen bestand via e-mail of internet en voltooi de deautorisatie. De licenties zijn nu teruggeven aan de licentiepool.

Veel voorkomende problemen

 • In plaats van een .resps/.respc bestand wordt een dat-bestand toegezonden.

  Dit speelt enkel bij de keuze om het bestand via e-mail te sturen. Het kan zijn dat de e- mailserver uit veiligheidsoogpunt het orginele bestand omzet naar een dat-bestand. Gekeken kan worden of het orginele bestand nog achterhaald kan worden via Interne Automatisering. Mocht dit niet lukken neem dan contact op met onze support afdeling: https://mijn.esri.nl/aanmaken-supportaanvraag-esri-outsite. Er moet eerst ingelogd worden met het mijn.esri.nl account voordat je op de pagina komt waar de nieuwe vraag ingestuurd kan worden.

Hoe maak en autoriseer ik een provisioning file?

Een provisioning file is een bestand waarin informatie over de licentie(s) is opgeslagen. Normaal gesproken wordt een provisioning file voornamelijk gebruikt wanneer er veel verschillende licentiecodes tegelijk moeten worden ingevoerd. Het is nooit verplicht een provisioning file te gebruiken.

Aanmaken provisioning file

 1. Ga naar my.esri.com en log in.
 2. Ga naar My Organizations > Licensing > Create New Provisioning File:

  Of ga via View Authorizations naar een product dat je wil toevoegen en klik rechts op Create New Provisioning File:

 3. Vul het Producttype, Versie en Licentietype in. Kies vervolgens waar je een Provisioning file voor wilt aanmaken (alleen Core products (bijvoorbeeld ArcGIS Desktop) of ook voor Extensies, of juist alleen voor extensies). Geef aan dat je een Provisioning file wilt aanmaken. Klik op Next.

 4. Er verschijnt nu een lijst met licenties. Je kan hier aangeven welke licenties je in de provisioning file wilt hebben en hoeveel je er van iedere licentie wilt. Het totaal kan nooit meer zijn dan het aantal licenties dat je beschikbaar hebt. Eerst kies je de Core licenties en daarna de extensies (mits je hebt aangegeven dat je beide in de provisioning file wilt).
 5. Wanneer je alle licenties die je wilt autoriseren hebt ingevuld klik je op Next.
 6. Er verschijnt nu een scherm waar je een aantal contactgegevens invult. Ongeveer halverwege kan je ervoor kiezen om je bedrijfsgegevens automatisch in te laten vullen door te klikken op “Populate organization fields from my organization”. Klik daarna weer op Next.
 7. Kies welke leveringsoptie je wilt gebruiken. Je kan hier kiezen of je de provisioning file wilt downloaden of per e-mail wilt ontvangen. Alle provisioning files zijn achteraf ook nog te downloaden (ook degene die je per e-mail hebt verstuurd). Het is mogelijk om een opmerking te plaatsen. Dit kan belangrijk zijn wanneer je bijvoorbeeld op een later moment wilt kunnen nagaan welke gebruiker welke licentiecodes heeft gekregen. De licentiecodes zijn niet zichtbaar in de ArcGIS Administrator of de ArcGIS License Server Administrator. Klik op Next.

 8. De licenties staan nu in de provisioning file. Hiermee zijn ze echter nog niet geautoriseerd.

Autoriseren provisioning file

 1. Download de provisioning file van de website of uit de e-mail en sla het ergens op waar het makkelijk terug te vinden is. Let erop dat dit bestand bij Single Use licenties op de machine opgeslagen moet worden waar ook ArcGIS Desktop is geïnstalleerd en bij Concurrent Use licenties op de machine waar de ArcGIS License Server Administrator op staat (in de meeste gevallen is dit een licentie server).
 2. Dubbelklik op het bestand, nu wordt de autorisatie wizard gestart.
 3. Doorloop de stappen, je kan bijna overal op Next klikken, wanneer dit niet kan wordt dit duidelijk aangegeven doordat de Next-knop dan is uitgegrijsd, er moet dan nog iets ingevuld worden.
 4. Klik aan het eind op Finish.

Installeren ArcGIS License Server Administrator (license manager)

Software

Esri raadt aan altijd de laatste versie van de license manager te gebruiken. Deze kan worden gedownload op my.esri.com > My Organizations > Downloads > ArcGIS Desktop (laatste versie) > Product Components > ArcGIS License Manager. Hierdoor heb je beschikking over de nieuwste functionaliteit en de beste performance. Let op: de versie van de license manager moet altijd gelijk of hoger zijn dan de versie van ArcGIS for Desktop.

Systeem eisen

Controleer voordat je de license manager installeert altijd of de licentie server/machine waarop je de license manager gaat installeren voldoet aan de system requirements. Deze zijn voor de meest recente versie te vinden op http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/get-started/system-requirements/arcgis-desktop-system- requirements.htm

Installatie en inrichting

Voldoet de machine aan de systeem eisen, dan kan je vervolgens de software downloaden en installeren.
Daarna kan je de license manager inrichten, bijvoorbeeld door in te stellen of er licenties geborrowed mogen worden en voor hoeveel dagen dit dan mag en natuurlijk het autoriseren van de licenties zelf.

Poorten vastzetten

Het is altijd raadzaam de poorten voor de license manager vast te zetten, hoe dit moet staat in dit artikel: http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/get-started/license-manager-guide/configure-the-arcgis-license-manager-to-work-through- a-firewall.htm Belangrijk is dat beide poorten worden vastgezet.
Hiermee worden veel issues met de license manager opgelost en zal deze beter performen, zeker wanneer er ook license managers voor andere software op dezelfde licentie server staat.

Virtuele licentie server

Voor klanten die gebruikmaken van een virtuele licentie server: Houd er rekening mee dat wanneer je een kopie van de machine maakt de licenties eerst gedeautoriseerd moeten worden en daarna op de kopie geautoriseerd moeten worden. Het kopiëren van de machine terwijl de licenties nog geautoriseerd zijn leidt tot het onbruikbaar worden van de licenties.


Migreren en/of upgraden ArcGIS Desktop

Het migreren van ArcGIS Desktop bestaat uit een aantal eenvoudige handelingen. Voordat de migratie kan beginnen is het echter belangrijk te controleren of de licentie voor ArcGIS Desktop op de machine zelf staat of niet.

Licentie controleren

De licentie kan gevonden worden door de ArcGIS Administrator te openen en in het mapje Desktop te kijken welke licentie staat aangevinkt.

Staat de licentie niet op de machine zelf (Concurrent Use licentie), dan hoeft hier bij de migratie van ArcGIS Desktop niets mee gedaan te worden. Wel is het in dit geval belangrijk om te controleren of de versie van de license manager op de licentie server gelijk of hoger is dan de versie van ArcGIS Desktop die geïnstalleerd gaat worden.
Ga je bijvoorbeeld versie 10.5.1 installeren van ArcGIS Desktop, dan zal ook de license manager deze versie moeten hebben. Versie 10.5 van de license manager zal in veel gevallen niet werken, omdat deze lager is dan versie 10.5.1.
Andersom kan wel. Stel, versie 10.2.1 wordt geïnstalleerd van ArcGIS Desktop en de license manager is 10.5.1, dan kan dit prima samengaan.
We raden aan altijd de hoogste versie van de license manager te installeren, ongeacht de versie van ArcGIS Desktop.

Staat de licentie wel op de machine zelf (Single Use licentie), dan moet deze eerst gedeautoriseerd worden. Dit kan door de ArcGIS Administrator te openen en op de knop Deauthorize… te klikken. In nieuwere versies van de software staat deze knop onder Support Operations. Nadat het migratieproces voltooid is kan de licentie weer geautoriseerd worden. De licentie code is te vinden op my.esri.com > My Organizations > Licensing > View Authorizations. Door te klikken op het juiste product wordt de licentiecode voor dat product zichtbaar.

Migratie/update

Nadat de licentie is gecontroleerd en indien nodig gedeautoriseerd kan begonnen worden met de migratie/update zelf. Ga naar het control panel > Uninstall a Program om software te deïnstalleren (het simpelweg verwijderen van de ArcGIS programma folder zal leiden tot het corrupt raken van de machine en het onmogelijk maken de software opnieuw op de machine te installeren) en deïnstalleer eerst eventuele 3rd party software die gebruikt wordt samen met ArcGIS Desktop, deïnstalleer daarna eventuele ArcGIS extensies, denk bijvoorbeeld aan de Data Interoperability extensie. Wanneer alle 3rd party software en ArcGIS Desktop extensies gedeïnstalleerd zijn kan ArcGIS Desktop zelf gedeïnstalleerd worden.

Installeer daarna ArcGIS Desktop op de nieuwe machine of installeer de nieuwe versie van ArcGIS Desktop op de huidige machine. De software kan gevonden worden op my.esri.com > My Organizations > Downloads. Klik vervolgens achter het juiste product op View Downloads.
Voor ArcGIS Desktop is in ieder geval ArcGIS Desktop nodig, daarnaast is het raadzaam ook ArcGIS Data Interoperability for Desktop te downloaden en installeren, ook als je hier geen licentie voor hebt. Een gedeelte van deze extensie is namelijk gratis te gebruiken. De overige downloads onder ArcGIS for Desktop zijn optioneel, je mag het downloaden, maar de meeste gebruikers zullen deze niet nodig hebben. Er kan op een later moment altijd nog software worden bijgevoegd door deze alsnog te downloaden en installeren. Let op: de license manager zal bijna nooit op dezelfde machine als ArcGIS Desktop geïnstalleerd hoeven te worden, omdat deze normaal gesproken op de licentie server staat.
Download de benodigde software en installeer eerst ArcGIS for Desktop, daarna kunnen de extensies en 3rd party software geïnstalleerd worden.
Aan het eind van de installatie kan je de licentie voor Single Use autoriseren, of je kan verwijzen naar de licentie server in het geval van Concurrent Use licenties.


Wanneer (en hoe) moet ik deautoriseren?

Wanneer (en waarom) moet ik deautoriseren? Zolang een licentie in gebruik is kan deze niet opnieuw geautoriseerd worden of wordt er in ieder geval één activatie vastgehouden. Pas op het moment dat je een licentie deautoriseert, wordt deze vrijgegeven. Op dat moment kan deze geautoriseerd worden op een andere locatie.

Single Use licentie deautoriseren

Het deautoriseren van een Single Use licentie van versie 10.x. verloopt via de ArcGIS Administrator. Sluit ArcGIS Desktop af en open de ArcGIS Administrator (met administrator rechten) via Windows > Start. Klik vervolgens op ‘Support Operations’ en start het deautorisatie proces via de knop 'Deauthorize'. Let op, deautoriseren ('deauthorize') is iets anders dan deïnstalleren. Het deautoriseren moet gebeuren voor het moment waarop de software gedeïnstalleerd wordt!

Een andere manier is om de licentie via een 'silent deauthorization' te deautoriseren. Meer informatie hierover kan hier gevonden worden.

Deautoriseren Concurrent Use licentie

Het deautoriseren van een Single Use licentie van versie 10.x. verloopt via de ArcGIS License Server Administrator. Open de ArcGIS License Server Administrator (met administrator rechten) via Windows > Start. Klik vervolgens op ‘Authorization’ en start het deautorisatie proces via de knop 'Deauthorize'. Let op, deautoriseren ('deauthorize') is iets anders dan de-installeren. Het deautoriseren moet altijd gebeuren voor het moment waarop de software gedeïnstalleerd wordt!

Deautorisatie proces (vervolg van Single Use én Concurrent Use)

Nadat op ‘deauthorize is geklikt, doorloop je de volgende stappen om de licentie(s) te deautoriseren:

Als de machine een werkende internetverbinding heeft, kies je voor de bovenste optie. Mocht je machine offline worden gebruikt, dan kies je de tweede optie.

Selecteer de licenties die gedeautoriseerd moeten worden.

Klik op next om de deautorisatie uit te voeren en klik op ‘Finish’ op het moment dat het proces is voltooid.

Verschillende situaties waarbij het belangrijk is om te deautoriseren

 • Verplaatsen van de ArcGIS License Server Administrator naar een andere server

  Je hebt de ArcGIS License Server Administrator op een bepaalde server staan, maar wilt deze verplaatsen naar een nieuwe server. Ga als volgt te werk:

  1. Deautoriseer alle licenties op de oude ArcGIS License Server Administrator
  2. Deïnstalleer de ArcGIS License Server Administrator
  3. Installeer de ArcGIS License Server Administrator op de nieuwe server
  4. Autoriseer de licenties

  Indien gewenst kan eerst de nieuwe ArcGIS License Server Administrator geïnstalleerd worden, zodat de licenties zo snel mogelijk omgezet kunnen worden. In dat geval is de volgorde:

  1. Installeer de nieuwe ArcGIS License Server Administrator
  2. Deautoriseer de licenties op de oude ArcGIS License Server Administrator
  3. Autoriseer de licenties op de nieuwe ArcGIS License Server Administrator
  4. Deïnstalleer de oude ArcGIS License Server Administrator

  Deze methode is alleen mogelijk wanneer de ArcGIS License Server Administrator op een andere machine wordt gezet.

  Let erop dat bij het overzetten van de licenties er geen licenties in gebruik of uitgeleend ('geborrowed') mogen zijn.

 • Single Use licentie gebruiken op een andere machine

  Je krijgt bijvoorbeeld een nieuwe machine en gaat daarop ArcGIS Desktop gebruiken. Je maakt gebruik van een Single Use licentie. Ook hier is het weer belangrijk dat je eerst de licentie op je oude machine deautoriseert. Vervolgens autoriseer je deze op je nieuwe laptop. Dit overzetten kan een beperkt aantal keren per jaar, houd hier rekening mee. Een Single Use licentie is persoonsgebonden en mag niet gedeeld worden met een collega.

 • Upgraden van ArcGIS Desktop

  Bij het upgraden naar een hogere versie van de ArcGIS License Server Administrator en ArcGIS Desktop kan gebruik gemaakt worden van de knop ‘Upgrade’. In sommige gevallen verloopt dit proces echter niet geheel zoals verwacht. Daarom wordt aangeraden om de software te deautoriseren voorafgaand aan de upgrade. Voer na het deautoriseren de upgrade uit en autoriseer de licentie opnieuw.

  Dit geldt ook voor Single Use licenties. In dat geval wordt er gedeautoriseerd en geautoriseerd in de ArcGIS Administrator.

 • Opnieuw inrichten van een machine

  Deze methode is vaak ook voor studenten van belang. Wanneer je een ander besturingssysteem (een nieuwere Windows versie bijvoorbeeld) op je laptop installeert of je schijf formatteert en weer opnieuw inricht, moet je eerst je licenties deautoriseren. Doe je dit niet, dan zal de licentie niet meer te autoriseren zijn nadat je ArcGIS opnieuw hebt geïnstalleerd.

  Nadat je de machine opnieuw hebt ingericht kan je de licentie weer autoriseren. Een Single Use licentie kan een beperkt aantal keer per jaar gedeautoriseerd en geautoriseerd worden. Houd hier rekening mee. Studenten kunnen indien nodig een nieuwe licentie aanvragen bij hun docent, mocht hun eigen licentie niet opnieuw willen autoriseren.

Website:

Silent Authorization Commands
http://desktop.arcgis.com/en/license-manager/latest/silent-authorization-commands.htm


Esri raadt haar software gebruikers altijd aan te werken met de laatste Service Pack voor de software. Hoe kan ik zelf controleren welk Service Pack ik in gebruik heb?

Je kunt zelf controleren welke Service Pack je in gebruik hebt met de PatchFinder. De PatchFinder is te downloaden via Esri Support > Downloads: Patches and Service Packs. Of download direct de PatchFinder voor Windows (http://downloads2.esri.com/Support/downloads/other_/PatchFinder.exe) of PatchFinder voor Unix (http://downloads2.esri.com/Support/downloads/other_/PatchFinder.tar).

De PatchFinder geeft aan welke versies en Service Packs van Esri software op een systeem zijn geïnstalleerd. Deze informatie is belangrijk wanneer je een vraag hebt voor Esri Support. En met de applicatie kan worden voorkomt dat een Service Pack opnieuw wordt geïnstalleerd. De PatchFinder geeft informatie over de volgende pakketten:

 • ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo)
 • ArcGIS Desktop Developer Kit
 • ArcGIS Engine Runtime
 • ArcGIS Engine Developer Kit
 • ArcGIS Server
 • ArcGIS Server .NET ADF
 • ArcGIS Server Java ADF
 • ArcGIS Tutorial Data
 • ArcReader standalone
 • ArcIMS
 • ArcSDE

Hoe kan ik een Concurrent Use-licentie gebruiken buiten ons netwerk?

Oorzaak

Het kan zijn dat vanaf huis of vanaf een computer zonder internet (bijvoorbeeld bij een klant) gebruik gemaakt moet worden van ArcGIS for Desktop. Bij een Concurrent Use-licentie kan je hier dan niet standaard bij.

Antwoord

Vanaf versie 10.0 kan er gebruik gemaakt worden van borrowing. Dit werkt heel eenvoudig:

 1. Open de ArcGIS Administrator.
 2. Ga naar Desktop > Borrow/Return.
 3. Vink de licentie aan waar het om gaat en klik op Apply.

Het teruggeven van een licentie kan door het vinkje bij de licentie weer weg te halen en op Apply te klikken. Daarnaast wordt de licentie automatisch teruggegeven als deze een bepaald aantal dagen is uitgeleend (geborrowed). Hoeveel dagen een licentie uitgeleend mag worden kan worden aangegeven in de License Manager.

In de ArcGIS License Server Administrator 10.0 kan bij Configure worden aangegeven of er geborrowed mag worden en hoeveel dagen dit mag. Vanaf 10.1 kan hier ook nog aangegeven worden of er wel of niet een bericht wordt gestuurd aan de gebruiker wanneer de licentie binnen 15 dagen teruggegeven moet worden.


Ik heb één autorisatiecode gekregen voor meerdere Concurrent Use-licenties. Ik wil deze licenties verdelen over verschillende License Managers/servers/machines. Hoe kan ik dit doen?

Het verdelen van Concurrent Use-licenties kan eenvoudig door per License Manager aan te geven hoeveel licenties je op deze License Manager wilt zetten. Hier is geen Provisioning file voor nodig.

Hieronder een stappenplan van hoe je dit kan uitvoeren:

Stap 1: Open de ArcGIS License Server Administrator en ga naar het tabblad Authorization.

Stap 2: Klik op de knop “Authorize Now…”.

Stap 3: Zorg dat er een vinkje staat bij “I need to authorize licenses on my license server.” en bij “ArcGIS Desktop”. Klik op “Next”.

Stap 4: Zorg dat “Authorize with Esri now using the Internet” aangevinkt staat en klik op “Next”.

Stap 5: Vul je bedrijfsgegevens in en klik op “Next”. Doe hetzelfde voor het volgende scherm.

Stap 6: Vul nu de EFL code in bij het juiste licentie type en geef aan hoeveel licenties je wilt autoriseren op deze License Manager, bijvoorbeeld twee van de zes licenties. Klik op “Next”.

Stap 7: Indien van toepassing kunnen hier extensies worden toegevoegd. Dit kan ook op een later tijdstip. In het laatste geval volg je stap 1 en 2 van dit artikel en kies je vervolgens voor optie 2 “I have already authorized core licenses and need to authorize additional extensions.”

Kies of je op dit punt extensies wil toepassen of niet en klik “Next”. De licenties worden nu geautoriseerd.

Stap 8: Herhaal dit proces op een andere License Manager. Let erop dat het totaal aantal licenties die beschikbaar zijn niet overschreden mag worden.


Hoe kan ik een extensie autoriseren in ArcGIS for Desktop Single Use?

Hieronder is een stappenplan te vinden waarin beschreven staat hoe een extensie geautoriseerd kan worden. Om een extensie te autoriseren moet de licentie voor ArcGIS for Desktop al geautoriseerd zijn.

Stap 1: Open de ArcGIS Administrator, ga naar het tabblad Desktop en vink de juiste licentie aan indien dit niet al gedaan is. Klik op “Authorize Now…”.

Stap 2: Kies optie 2 “I have already authorized the software and need to authorize additional extensions”. Klik vervolgens op “Next”.

Stap 3: Kies optie 1: “Authorize with ESRI now using the Internet…” En klik op “Next”.

Stap 4: Vul de gegevens in die vereist zijn en klik op “Next”. Voer deze stap ook voor het volgende scherm uit.

Stap 5: Kies optie 2 “I have authorization number(s) to authorize one or more extensions”. Vul de autorisatiecode beginnende met ESU, gevolgd door een nummer (bijv. ESU123456789) in. Indien de extensie er niet bij staat kan je dubbelklikken onder de onderste extensie. Vervolgens kan je de naam van de extensie intypen en de code invoeren.

Stap 6: Klik in het volgende scherm op “Next” en daarna weer op “Next”. De licentie wordt nu geautoriseerd.


Ik wil mijn FME licentie binnen ArcGIS Desktop gaan gebruiken, zodat ik daar over de Data interoperability extensie kan beschikken. Hoe activeer ik FME voor ArcGIS Desktop?

Dit moet je doen in de FME Administrator. Volg hiervoor de volgende stappen:

 • Ga naar Start > All Programs > FME > FME Administrator
 • Klik op de knop ‘Extend’, onderin het scherm om FME voor ArcGIS Desktop te activeren. Onder ‘Current State’ moet dan ‘Extended’ staan:
   
   
 • Nu kun je in ArcCatalog of ArcMap de extensie via het menu Tools > Extensions aanzetten:


Ik wil (tijdelijk) gebruik maken van een ArcGIS extensie. Hiervoor heb ik een licentie aangevraagd en ontvangen. Bij gebruik van de extensie krijg ik nu ondanks deze licentie de melding dat ik geen rechten heb om de extensie te gebruiken.

In ArcGIS worden extensies niet standaard opgestart om werkcapaciteit te sparen. Geef daarom na het verkrijgen van de juiste licentie voor de gewenste ArcGIS extensie in ArcGIS aan dat je nu gebruik gaat maken van deze extensie. Open hiervoor ArcMap of ArcCatalog. Kies bij Customize voor Extensions.... Zet een vinkje voor de gewenste extensie in de verschenen lijst en druk vervolgens op Close. Hierna is de extensie beschikbaar voor gebruik.


Waar vind ik handige shortcuts voor ArcGIS?

Het dagelijkse werk in ArcGIS kan sneller en effectiever, maar vooral handiger door de toepassing van shortcuts. Maak daarom handig gebruik van de vele mogelijkheden die ArcGIS biedt.

Hierbij de website waar deze shortcuts gevonden kunnen worden: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/keyboard-shortcuts.htm.


Kan ik verschillende versies van ArcGIS Desktop op dezelfde machine gebruiken?

Nee, het is niet mogelijk om verschillende versies van ArcGIS Desktop op één computer te draaien. Er staat altijd één versie geïnstalleerd. Een veelgebruikte methode om toch met meerdere versies te kunnen werken is door gebruik te maken van virtualisatie. Een virtuele machine is een geïsoleerde software container welke een eigen besturingssysteem en applicaties kan draaien als het een fysiek systeem is. Over het algemeen deelt de virtuele machine de onderliggende hardware met andere virtuele machines, maar is deze wel geïsoleerd van de andere op het niveau van besturingssysteem. 


Kan ArcGIS Desktop op Citrix gebruikt worden?

Esri software kan gebruikt worden in combinatie met Windows Terminal Server (WTS) en Citrix XenApp als hosted applicatie. Dit kan met ArcGIS for Desktop 10.x. Bij deze techniek wordt de software geïnstalleerd op één of meerdere (vaak zware) applicatie servers. De gebruiker maakt dan gebruik van een eenvoudige PC en kan feilloos werken met ArcGIS omdat deze draait op de (zware) server.

Dit principe past erg goed in een Enterprise GIS architectuur. Op de pc van de gebruiker hoeft alleen een Citrix ICA cliënt te worden geïnstalleerd. Wel adviseert Esri om goed te kijken naar de potentiele belasting op de server en desgewenst rekening te houden met aparte applicatieservers voor ArcGIS.

Op de Esri support website staat een White Paper over de ondersteuning voor Windows Terminal Server (WTS) en Citrix MetaFrame.

 

Websites

FAQ: What are the best practices for running ArcGIS Desktop in a Citrix XenApp environment?
http://support.esri.com/en /knowledgebase/techarticles/detail/39490


ArcGIS for Desktop Single Use is reeds verwijderd, maar heb vooraf geen de- autorisatie gedaan. Hoe voer ik nu de de-autorisatie uit?

Voor het teruggeven van de Single Use licentie van ArcGIS for Desktop / ArcGIS Engine wordt normaliter in de ArcGIS Administrator de optie ‘Deautorize’ uitgevoerd. Als echter ArcGIS for Desktop / Engine al middels een de-installatie is verwijderd, dan is de ArcGIS Administrator niet meer aanwezig. Om niet opnieuw de software te moeten installeren en dan een ‘Deauthorize’ uit te voeren is er een ‘Deautorize tool’ beschikbaar. De Deautorize tool is te vinden op: http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/38656


Hoe configureer je de ArcGIS License Manager met een firewall?

De communicatie tussen de ArcGIS License Manager en de ArcGIS clients verloopt via het TCP- protocol en kan ook tussen computers met verschillende besturingssystemen plaatsvinden (zoals UNIX en Windows).

Soms blokkeert een firewall, router of switch de poortnummers die de ArcGIS License Manager gebruikt om met de ArcGIS for Desktop client te kunnen communiceren. Daardoor kan het gebeuren dat er vanuit de ArcGIS for Desktop client geen connectie tot stand komt met de ArcGIS License Manager of dat ArcGIS for Desktop applicaties de licentie niet meer vrijgeven aan de centrale licentie server. Hoewel blijkbaar geen gebruikers met ArcGIS applicaties werken, verschijnt de melding “All licences are in use” bij het opstarten van de ArcGIS for Desktop applicaties ArcMap of ArcCatalog.

De License Manager van versie 10.x gebruikt 2 poorten voor de communicatie met de ArcGIS for Desktop client. Dit betreft een variërend poortnummer tussen 27000 en 27009 voor de lmgrd vendor deamon en een toevallig gekozen poortnummer voor de ArcGIS vendor deamon.

Om het probleem te verhelpen, moeten de willekeurig gebruikte poortnummers worden vastgezet naar een statisch nummer. Deze aanpassingen worden uitgevoerd op de licentie server door het bestand ‘service.txt’ in een teksteditor (zoals Notepad) te bewerken.

De statische poorten moeten vervolgens in firewalls en netwerk devices zoals switches en routers geopend worden. Ook kan het nodig zijn om de volgende processen als uitzonderingen aan een firewall toe te voegen:

 • arcgis.exe
 • lmgrd.exe

Hier vind je een handleiding voor de licentie manager van versie 10.x. Hierin wordt beschreven hoe je zowel de poorten voor de lmgrd als de ArcGIS vendor deamon statisch kunt maken, en hoe je de firewall voor deze poorten kunt configureren.

 

Website:

Handleiding licentie manager 10.x: http://support.esri.com/fr /knowledgebase/techarticles/detail/40109