Services


Wat zijn OGC-services?

OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) is een internationale, non-profitorganisatie die interoperabele, digitale standaarden voor geografische informatie beschikbaar stelt. De meest gebruikte standaarden zijn WFS, WMS en WMTS. Er zijn meer standaarden beschikbaar maar in dit artikel worden er de meest gebruikte standaarden beschreven.

Wat is een WFS?

Een Web Feature Service (WFS) is een protocol waarmee geografische vector informatie vanaf een server beschikbaar wordt gesteld. Een web-service maakt het dus mogelijk op afstand vanuit een ‘client’ een service te bevragen via het internet. WFS-services maken gebruik van Geography Markup Language (GML) om feature data te versleutelen. GML is een bepaald gebruik van XML om geografische data mee te kunnen tonen. Hierdoor kan de geografische vector informatie niet alleen getoond maar ook geanalyseerd/bewerkt worden. Symbology, query definitions en field aliassen worden niet meegestuurd.

Wat is een WMS?

Een Web Map Service (WMS) is een online kaartservice. De server serveert hierbij een visuele voorstelling van de geografische vector informatie en stelt deze beschikbaar als plaatje. Het plaatje heeft meestal PNG, GIF of JPEG formaat, maar kan ook het vectorformaat SVG hebben. De data zelf wordt niet meegeleverd. De WMS-specificatie is een veelgebruikte, eenvoudige specificatie. Een WMS biedt daarmee de mogelijkheid om samenhangende geografische kaarten vanuit verschillende databases naar meerderde clients over het internet te verbreiden zonder toegang op de data zelf te moeten geven.

Wat is een WMTS

Een Web Map tiling service (WMTS) is een online kaartservice. De server serveert hierbij tevens een visuele voorstelling van geografische vector informatie via het internet in vorm van cached image tiles. Reden voor de ontwikkeling van WMTS-services is dat het laden van kaartbeelden lang kan duren indien de plaatjes (zie ‘Wat is een WMS’) te groot zijn. De tiling service zorgt ervoor dat een viewer de kaarten in van te voren aangemaakte opgeknipte kaartsegmenten, zogenoemde tiles, aanbiedt. Zo laad het kaartbeeld sneller en zijn kaarten slimmer te schalen.

Meer informatie over de OGC standaarden kan hier worden gevonden.


Wanneer gebruik je welke OGC-service?

De doelstelling van het werkproces bepaalt welke service het meest geschikt is voor de betreffende situatie.

 • Wil je de data aan meerderde clients beschikbaar stellen?
  • Dan kun je het beste voor een WFS-service kiezen. Deze kun je overigens ook nog beveiliging zodat niet iedereen de gegevens kan benaderen (zie ook Wat zijn OGC-services? - Wat is een WFS? ).
 • Wil je gevisualiseerde geografische informatie uit verschillende databases snel en veilig met meerderde clients delen?
  • Dan kun je het best voor een WMS-service. Je kunt de server een style mee laten sturen zodat de gegevens in de kaart met een gewenste symbology wordt getoond (zie ook Wat zijn OGC-services? - Wat is een WMS).
 • Wil je een groot kaartservice op meerderde clients met een snelle performance kunnen aanbieden?
  • Dan kun je het best kiezen voor een WMTS-service. De pre-rendered cached image tiles maken het mogelijk het kaartbeeld snel te laden en slim te schalen (zie ook Wat zijn OGC-services? - Wat is een WMTS?).

Publiceren van OGC-services in het ArcGIS Platform

Geografische data kan op diverse manieren worden gepubliceerd. Op het moment dat voor een OGC-service wordt gekozen, biedt dit voor veel gebruikers en applicaties tegelijk de mogelijkheid om de gepubliceerde geografische data vanuit een kaart of Enterprise Geodatabase te tonen. Eindgebruikers kunnen op deze wijze de beschikbare geografische data op een eenvoudige manier ontsluiten en nieuwe inzichten verwerven op basis van de door de bronhouder gedeelde (openbare) data.

Het ArcGIS platform biedt mogelijkheden voor gebruikers om verschillende OGC-services te publiceren. Het is mogelijk om OGC-services te publiceren door het activeren van OGC-eigenschappen tijdens het publiceren van de data als ArcGIS Server service. De gepubliceerde services met deze capabilities voldoen aan de door de OGC bepaalde specificaties.

De onderstaande tabel laat zien welke ArcGIS server services OGC-eigenschappen bevatten:

Esri biedt een aantal tutorials aan die uitleggen hoe je OGC-eigenschappen van ArcGIS server services kunt aanzetten en uitleggen wat het verschil tussen de mogelijke ArcGIS server services is:

Naast het publiceren van ArcGIS Server services is ArcGIS Online een van de onderdelen van het ArcGIS platform waar gebruikers (User Types) de mogelijkheid hebben (mits zij voldoende rechten hebben) om WFS-services te creëren. Van een ArcGIS Online hosted feature layer kan een WFS worden gemaakt door op ‘Publish’ > ‘WFS’ te klikken.

Let op!
Er wordt geen nieuwe data gegenereerd. De gehoste WFS verwijst naar dezelfde data dan de oorspronkelijke ArcGIS hosted feature service waar vanuit de WFS wordt gepubliceerd. Dit betekent ook dat de WFS afhankelijk blijft van de ArcGIS Online hosted feature service. De gepubliceerde WFS services zijn alleen te bekijken (read-only) en moeten openbaar gedeeld worden om correct te worden getekend. Zie dit artikel voor meer informatie over het publiceren van een WFS service via ArcGIS Online.


OGC-services in ArcGIS Pro

OGC-services kunnen aan bijna op iedere plek binnen het gehele ArcGIS platform worden toegevoegd. Dit wil zeggen: zowel aan ArcGIS Desktop (ArcMap en ArcGIS Pro) als aan ArcGIS Online en Portal for ArcGIS.

In ArcGIS Pro kun je een connectie met een OGC-service maken door het aanmaken van een server connectie.

Je kunt diverse service connecties toevoegen aan ArcGIS Pro, waaronder: een WFS server connectie, een WMS server connectie of een WMTS server connectie. Kies het juiste type service, afhankelijk van de service die je wilt toevoegen.

Bij het aanmaken van een server connectie wordt er een connectie file aangemaakt. Dit bestand wordt in de home folder van het project opgeslagen. Om deze reden is de server connectie in de Catalog Pane onder het tabje ‘Servers’ te benaderen.

Een OGC-service kan bovendien rechtstreeks uit het actieve portaal aan ArcGIS Pro worden toegevoegd.

Om dit te bewerkstelligen, kan in het Catalog Pane op de ‘Portal tab’ worden geklikt. Zoek vervolgens de OGC-service op (let op: de Item-description laat het item type zien). Voeg vervolgens het item toe aan de kaart.

Indien de wens bestaat om gegevens van een WFS-service lokaal op te slaan, kun je de Quick Import tool gebruiken. Deze tool kan WFS-services converteren naar feature classes. De output wordt in een geodatabase opgeslagen.

Let op!
Voor het laatstgenoemde is de Data Interoperability extensie noodzakelijk. De GML en WFS-standaarden zijn beschikbaar als je deze extensie hebt geïnstalleerd. Alleen het GML Simple Features profiel wordt ondersteund. Een licentie voor Data Interoperability is geen vereiste, al maakt deze licentie het wel mogelijk om van de volledige functionaliteit van de extensie gebruik te maken.

Bij het lokaal opslaan van een WFS-service wordt de connectie met de server onderbroken en aanpassingen in de service worden hierna niet meer overgenomen.


OGC-services in ArcGIS Online

ArcGIS Online is gebouwd als een open platform. Het platform ondersteunt onder andere WFS, WMS en WMTS-services (WFS-versie 1.0, 1.1 en 2.0) en staat de meeste versies van GML toe (simple features).

Het is mogelijk om een OGC-service als nieuw item aan de Content van een gebruiker (User Types) toe te voegen. Dit is mogelijk via Content > Item toevoegen > Van Internet.

Het is ook mogelijk om de OGC-service direct aan een ArcGIS Online kaart toe te voegen via Mijn kaart > Toevoegen > Laag toevoegen vanaf web.

Beide manieren zijn geschikt om een OGC-service in ArcGIS Online te kunnen gebruiken. Tijdens het direct toevoegen van een service via de kaart zijn echter meer parameters beschikbaar die in zijn te stellen ten opzichte van het toevoegen van een service aan de User Type content.

Zo is het bijvoorbeeld bij een WMS mogelijk om alle lagen of een selectie van lagen toe te voegen of de WMS direct als basiskaart te gebruiken nadat deze is toegevoegd aan de kaart.

Bij een WFS bestaat tijdens het toevoegen aan een kaart de mogelijkheid om het maximale aantal features aan te passen of de x, y coördinaten om te draaien.

Bij het toevoegen van een WMTS aan een kaart kunnen er tevens aangepaste parameters worden ingesteld. Vereist de services een access key? Dan kan je deze hier invullen en dit heeft betrekking tot alle requests naar de WMTS. Bij het toevoegen van een WMTS dient een kaartlaag en het coördinatensysteem te worden gekozen.

Steeds meer organisaties gebruiken OGC-services voor data die niet voor iedereen toegankelijk mag zijn. Hiervoor heeft Esri binnen ArcGIS Online een mogelijkheid gecreëerd om ook beveiligde OGC-services toe te kunnen voegen aan ArcGIS Online. Hiervoor is het noodzakelijk de server toe te voegen aan de ArcGIS Online Trusted Servers in het portaal. Hiermee krijgen ArcGIS Online User Types de mogelijkheid om deze data te benaderen.

Meer informatie over OGC-services in ArcGIS Online kun je hier vinden.

Let op!
Het coördinatensysteem van OGC-services en de basiskaart moeten gelijk aan elkaar zijn. Bij het toevoegen aan een kaart in ArcGIS Online toont de MapViewer de OGC layer samen met de geselecteerde basiskaart. Anders worden de OGC-services niet toegevoegd aan de Map Viewer.


Hoe kan ik een beveiligde OGC-service toevoegen aan een kaart in ArcGIS Online?

In ArcGIS Online kan je WFS, WMS en WMTS services inladen die beveiligd zijn met behulp van Web-Tier Authentication. Services die beveiligd zijn met behulp van een token worden niet ondersteund. Om de service te kunnen toevoegen dien je de server waarop de data staat als ‘trusted server’ op te geven in de instellingen van ArcGIS Online. Je kan dit als volgt doen:

 1. Ga naar ArcGIS Online en log in met een beheerdersaccount.
 2. Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Beveiliging’.
 3. Geef onder het kopje ‘vertrouwde servers’ de url op van de server waarop de beveiligde OGC-service staat.
 4. Wanneer de server is toegevoegd en men gebruik wil maken van de service in ArcGIS Online dan zal er een inlogscherm bovenaan in het scherm verschijnen.

Om goed met beveiligde OGC-service te kunnen werken is het belangrijk dat de service aan een aantal eisen voldoet: